QuattroVelo – progress in Romania

Written by Eva and Theo
QuattroVelo details

Foto Eva Navratilova / QuattroVelo details

In April we were working hard to get the first body of the QuattroVelo on its wheels. We presented it at the SPEZI – special bicycle fair in Germany. That was only the outer shell. All the interior body parts of the velomobile were still missing.

QuattroVelo on the wheels

Foto Eva Navratilova / QuattroVelo on the wheels

Allert Jacobs – our designer – is in Romania since May 12th . That’s why there has not been a blog post for long time. He prefers to finish the moldings instead.

We receive regularly pictures and information about his work on QuattroVelo interior. And here they are:

the seat plug

Foto Allert Jacobs / the seat plug

The seat of the QuattroVelo will be unique just like any part of the velomobile. Wide under shoulder blades and with a delve under the backbone.

wheel boxes

Foto Allert Jacobs / the wheel boxes plugs

Allert is finishing the positive moldings of all wheel boxes. They will make molds this week. And in the beginning of next week the first products could be made.

QuattroVelo inside parts

Foto Allert Jacobs / QuattroVelo inside parts

After that Allert will continue with moldings for the drive line. It will include – “a trumpet” (left at the picture) and 3 pieces covering the rear swing arm.

A lot of work but worth the wait.

QuattroVelo - interior

Foto Allert Jacobs / one part of the covering of rear swing arm

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Waarom?

quattrovelo logo tekstDoor Allert Jacobs

Omdat de driewieler nu nog ;-) de norm is in de velomobiel wereld heb je wat uit te leggen als je een vierwieler maakt. Daarom volgt hieronder een samenvatting van de belangrijkste voor en nadelen. We hebben dit ook op papier gedrukt om uit te delen op een beurs en als pdf op onze website in Nederlands, Engels en Duits.

englishWhy?

Because the tricycle still ;-) the norm in the velomobile world you have to explain why if you make a four-wheeler. Therefore below is a summary of the main advantages and disadvantages. We also have this printed on paper to hand out at a trade show and as a PDF on our website in Dutch, English and German.

Dichte of open wielkasten
Open wielkasten zijn geoptimaliseerd voor één bandenmaat en wil je geen grote ruimte boven de wielen laten dan moet je de veerweg klein houden.
Met de dichte wielkasten van de Quest kan de veerweg probleemloos groot gemaakt worden.
De carrosserie moet breder worden maar daar staat tegenover dat de stroomlijn er beter van wordt zodat de totale luchtweerstand gelijk kan zijn aan die van een smaller model met open wielkasten.
Met gesloten wielkasten heb je een ruimere velomobiel en kunt je kiezen of je hoge, lange en soepele vering of lage, korte en stugge vering wilt.
Ook in banden heb je alle keuze, hard en smal of breed en soepel.
Daarbij kom je aan een breedte van (iets) meer dan 75cm en kun je desgewenst gebruik maken van de rijbaan i.p.v. het verplichte fietspad.

englishClosed or open wheel boxes
Open wheel boxes are optimized for one tire size and if you don’t want a large space above the wheels you should keep suspension travel small.
With the closed wheel boxes of the Quest the travel can be large and suspension smooth.
The body must be wider but this is compensated by a better streamline, the overall air resistance may be equal to that of a smaller model with open wheel boxes.
With closed wheel boxes you have a more spacious velomobile and you can choose whether you want high, long and smooth suspension or low, short and stiff suspension.
Also in tires you have all options, hard and narrow or wide and smooth.
You’ll get a width of (slightly) more than 75cm so you can opt to use the road instead of the mandatory cycle path (in The Netherlands).

kantellijn schema

Foto Eva Navratilova / kantellijn schema

Wat kan een vierde wiel daar aan
toevoegen?
Zeer goede bochtstabiliteit én voldoende grondspeling.
Veel stabieler bij harde zijwind, ook indien hij leeg geparkeerd staat in de wind.
Hoe breed zou een driewieler moeten worden om dezelfde bochtstabiliteit te krijgen bij gelijke grondspeling?
Een driewieler zou een spoorbreedte van 89 cm moeten hebben (de QuattroVelo heeft voor 62 en achter 50 cm spoorbreedte).

englishWhat can a fourth wheel to add to that?
Excellent cornering stability and sufficient ground clearance.
Much more stable in strong crosswinds, even if parked unoccupied in the wind.
How wide would a tricycle be with the same ground clearance and cornering stability?
That tricycle should have a track width of 89 cm (the QuattroVelo has 62 cm front and 50 cm rear track width).

vering

Foto Eva Navratilova / bocht stabiliteit

Vering
Niet alleen de voorvering biedt weerstand tegen overhellen in de bocht ook de achtervering doet dat.
Daardoor kan de vierwieler met comfortabeler vering eenzelfde ‘sportief’ bochtgedrag hebben als de driewieler met harde vering.

englishSuspension
Not only the front suspension resists body roll in cornering also the rear suspension does.
Therefore, a four-wheeler with comfortable suspension has the same ‘sporty’ cornering feel as a tricycle with firm suspension.

quattro-questXS - stelkonplaat

Foto Eva Navratilova / stelkonplaten

Hij is minder kwetsbaar voor langs-richels, wegglijden en lekke band achter dat is veiliger bij hogere snelheid en zeker heuvel af.
englishIt is less susceptible to lengthwise edges, slip and puncture of the rear wheel that makes it safer at higher speed and certainly down hill.

Miles Kingsbury over zijn deelname aan de ROAM (USA coast to coast 2011)
Four wheels good
Being the only four wheeled velo, it was interesting to compare the advantages / disadvantages of my setup compared with the others. From a safety point of view, the extra wheel gave me much more stability when crossing rumble strips (ribbelstrepen tegen slaperige chuafeurs), which puts the fear of God into the trike riders. Some of them refused to cross a rumble strip at more than 15mph, whereas I could cross them at any speed. There were two trikes that did actually roll over crossing rumble strips during ROAM. None of my 20 punctures gave me any scary moments, in fact on a number of occasions, I didn’t realise that I had punctured until the rim was banging on the ground.
Having four identical wheels and carrying a spare was a great advantage for quick changes and the big boot was great for the evening food shopping trips.
There is a question mark against my rolling resistance and having four wheels probably means more custom parts but all in all I am very happy with my decision to go with a quad. After all, how many Reliant Robbins do you see on the roads these days Rodney?

bagageruimte

Foto Eva Navratilova / quattrovelo – bagage ruimte

3 en 4 wieler met bagage

Foto Eva Navratilova / 3 en 4 wieler met bagage

Bagageruimte
Zeer veel bagageruimte en laag zwaartepunt voor de bagage is mogelijk.
Ook grote dingen als krat, sporttas of kind kunnen mee. De bagageruimte is droog en afsluitbaar te maken.

englishLuggage space
The large boot makes a low center of gravity possible for the luggage.
Even big things like a crate, gym bag or child can be carried. The luggage space is dry and lockable.

gewicht verdeling

Foto Eva Navratilova / gewicht verdeling

Meer gewicht rust op de achterwielen én je hebt twee aangedreven wielen daardoor heb je meer grip op zand, modder, sneeuw en steile hellingen.

englishMore weight is on the rear wheels and you have two wheel drive, therefore you have more grip on sand, mud, snow and steep slopes.

Koplampen
Twee hoog geplaatste koplampen maken de velomobiel beter herkenbaar als breed voertuig. Bovendien ben je beter zichtbaar, dat geldt eveneens voor het hoog geplaatst achter/remlicht.
Ook de knipperlichten die ver uit elkaar staan zijn duidelijker/veiliger in het verkeer.
Bij een laag geplaatste koplamp is een groot deel van de lichtbundel op de weg niet zichtbaar voor de rijder. Stel je de koplamp daarom hoger af dan verblind je al snel tegenliggers zeker als je over hobbels rijdt.

englishHeadlights
Two headlights high up in the body make the velomobile recognizable as wide vehicle. Moreover, you are more visible, which also applies to the highly placed rear/brake light.
The indicators that are far apart make it safer in traffic.
With a low placed headlight a large part of the light beam on the road is not visible to the rider. Would you therefore adjust the headlight higher, you can easily blind oncoming traffic especially when driving over bumps.

koplampen

Foto Eva Navratilova / koplampen

Achterwiel remmen zijn mogelijk voor meer remvermogen dat is vooral belangrijk bij afdalingen.

Twee sporen (of toch bijna) maakt het makkelijker hobbels, kuilen en tramrails tussen de wielen te nemen.
Met vier maal dezelfde wielmaat/banden heb je aan één reserve band is genoeg.

Door de 20” wielen komt er een lager koppel op de ketting en de hele carrosserie bovendien is een kleiner verzet mogelijk.

En wat kost dat vierde wiel?
Hij wordt iets zwaarder
Meer techniek in de aandrijving is duurder
Aerodynamisch mogelijk minder goed

De QuattroVelo is misschien wel de beste reis velomobiel maar ook in het alledaagse gebruik biedt hij zeer veel comfort, stabiliteit, gebruiksgemak, bagageruimte en veiligheid.

englishRear brakes are possible for more braking power which is especially important on descents.

Two tracks (almost) makes it easier to take bumps, potholes and tram tracks between the wheels.
With four times the same wheel/tire size carrying one spare tire is enough.

With 20″wheels a lower torque is on the chain and the whole body and a lower gearing is possible.

The costs that come with that fourth wheel?
It is adds a little weight
More technique in the drive train is more expensive
Aerodynamically possibly less good

The QuattroVelo is possibly the best travel velomobile. But also in everyday use it offers great comfort, stability, ease of use, safety and luggage capacity.

 

 

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , | 23 reacties

Een mal en een iets langere naam

Door Allert Jacobs

Vorige week is er aan de mal gewerkt en de mal is inmiddels af. Hij ziet er goed uit maar je weet pas echt of het een goede mal is na een tiental keren een product er in gemaakt te hebben.
Hier zijn de lamineer dames bezig met het aanbrengen van de eerste lagen.

quattro_roemenie01

Foto Jan Wijnen / Quattro mould making – top

englishA mold and a slightly longer name

Last week they worked on the mold and the mold is finished now. It looks like it’s a good mold but you will really know whether a good mold after a dozen product have been made.
Here, the laminating women in the process of applying the first layers.

Na een aantal lagen begon de temperatuur van het laminaat te hoog op te lopen en is besloten het te laten uitharden om de volgende dag weer verder te gaan.
Het statief met luchtblazers voor extra koeling staat er naast. Scheurweefsel is aangebracht zodat er niet geschuurd hoeft te worden als er weer verder gelamineerd wordt.

quattro-roemenie02

Foto Jan Wijnen / curing top mould

englishAfter laminating a number of layers, the temperature began to rise to an alarming level and the decision was made to let it cure and continue the next day.
The tripod with air blowers for additional cooling stands next to the mold. Peelply is applied so that there is no need to sand before laminating the next day.

B M staat voor Batmobiel; zo wordt de nieuwe velomobiel op de werkvloer genoemd.
englishB M  is for Batmobile; as the new velomobile is nicknamed in the workshop.

quattro-roemenie03

Foto Jan Wijnen / Quattro mould name

Quattro-roemenie04

Foto Jan Wijnen / the lower part

 Hier wordt geschuurd aan het bovenste deel van de mal dat de bijnaam ‘de tong’ heeft gekregen.
englishHere is being sanded on the upper part of the mold that is nicknamed ‘the tongue’.

quattro-roemenie05

Foto Jan Wijnen / quattro top mould – sanding

Afgelopen week is het eerste product gemaakt in de nieuwe mal. Het onderste deel van de mal heeft de bijnaam de schoen gekregen.
englishLast week was the first product was made in the new mold. Here you see the lower part of the mold that is nicknamed ‘the shoe’.

quattro-roemenie06

Foto Jan Wijnen / Quattro – the shoe

Komende week kan de eerste carrosserie worden gelost en in twee kleuren worden gespoten waarna hij op weg gaat naar Dronten.
De mallen voor de wielkasten zijn er nog niet dus het zal nog wel even duren voordat er mee gereden kan worden.

englishNext week the first body can be released from the mold and painted in two colors it goes on it’s way  to Dronten.
The molds for the wheel boxes are not there yet so it will be some time before it can be taken for its first ride.

Een iets langere naam / A slightly longer name

quattro-velo-name

Foto Eva Navratilova / the name – Quattrovelo

Op het Duitse velomobiel forum is er discussie ontstaan over de vraag of de naam Quattro wel vrij van rechten is en voor een fiets gebruikt mag worden. Leonardi heeft het uitgezocht en gebeld met de patent afdeling van Audi.
Het blijkt zo te zijn dat Audi het woord Quattro (4 in het Italiaans) heeft gedeponeerd bij het merkenregister. Het mag niet als zelfstandig woord gebruikt worden voor voertuigen en dat geldt niet alleen voor auto’s maar ook voor fietsen.
Om mogelijke juridische problemen in de toekomst te voorkomen hebben we besloten de naam Quattro niet te gebruiken en de naam Quattrovelo te kiezen.
Voor zover we kunnen nagaan is deze naam niet geregistreerd als merknaam. Een belangrijk voordeel van deze naam is ook dat een zoekopdracht in Google niet vele pagina’s met Audi’s oplevert maar dat al op de eerste pagina de Quattro van Miles Kingsbury verschijnt. Dus als onze Quattovelo ook maar een beetje aandacht krijgt op het internet dan is hij gemakkelijk te vinden met een zoekmachine.

englishOn the German velomobile forum is discussion about whether the name Quattro is free of rights and can be used for a bicycle. Leonardi http://www.velomobilforum.de/forum/index.php?threads/q4w-quest-4-wheeler.38481/page-6 has done research and called made a phone call to the patent department of Audi.
It appears to be so that the word Quattro (4 in Italian) is a registered trademark by Audi. It can not be used freely for vehicles and that concerns not only cars but also bicycles.
To avoid possible legal problems in the future, we have decided not to use the name Quattro and choose the name Quattrovelo.
As far as we can ascertain this name is not registered as a trademark. An important advantage of this name is that a Google search does not produce many pages with Audi’s, instead of numerous cars Miles Kingsbury Quattro appears on the first page. So if our Quattovelo gets a little attention on the internet than it is easy to find with a search engine.

Eva heeft een font (lettertype) gebruikt voor Quattrovelo dat wel lijkt op dat van Audi maar niet hetzelfde is en vrij van rechten.
Zoek het echte Audi font.

englishEva has choosen a font (typeface) for Quattrovelo it looks like the font that Audi uses but it is not the same and free of rights.
Find the genuine Audi font.

quattro - font

Foto Eva Navratilova / font collection

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 11 reacties

Quattro – Ondertussen in Roemenië

Door Allert Jacobs

De plug is nu twee weken in Roemenië en daar wordt er hard aan gewerkt.
Na het in de spuitplamuur zetten en het uitschuren van de laatste voelbare deukjes is hij hoogglans zwart gespoten. Op deze kleur zie je elke oneffenheid, de zwarte lak is overgespoten met enkele lagen blanke lak zodat er voldoende dikte is om kleine oneffenheden er uit te schuren.
Twee ervaren autospuiters zijn er mee bezig.

quattro_blackpaint2

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië in zwarte lak

englishMeanwhile in Romania

The plug is in Romania for two weeks now, where they work hard to finish it.
After spraying a filler and the sanding of the last perceptible dents it is painted gloss black. With this color you see every bump, the black paint is sprayed with several coats of clear lacquer to build up sufficient thickness to sand down small bumps.
Two experienced car-painters are working on it.

quattro_blackpaint

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië

quattro_blackpaint3

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië

Daarna wordt hij nogmaals geschuurd tot korrel 800 maar niet meer gepolijst, de loswas houdt beter op een niet te glad oppervlak en het is makkelijker om de mal te polijsten.

englishIt is then sanded again to 800 grit but not polished, the mold release wax sticks better on a non-smooth surface and it’s easier to polish the mold.

Dan kan de eerste deelnaad gebouwd worden, het is gelijk de moeilijkste.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de naad over de scherpe rand te laten lopen. Het idee daarachter was dat er een zichtbare deelnaad zou zijn die met de vorm mee zou lopen. De deelnaad zou zichtbaar blijven omdat de carrosserieën kant en klaar in de gelcoat kleur uit de mal zouden komen.
Maar ondertussen is er een wijziging in de productie methode doorgevoerd en worden alle carrosserieën na het lossen uit de mal gespoten met autolak.
De deelnaad kan nu voor het spuiten onzichtbaar worden weggewerkt en hoeft daarom niet meer over de scherpe rand te lopen. Liever niet zelfs want daar is hij juist lastiger weg te plamuren dan op het licht bollende oppervlak.

englishThen the first split surface can be built, it is the most difficult one.
Originally I planned to have the split run along the sharp edge. The idea was that there would be a visible seam that would match the lines in the design. The seam would remain visible because the bodies would come out of the mold already finished with a gelcoat surface.
But in the meantime the production method has changed and all bodies are sprayed with paint after being released from the mold.
The seam can now be sanded down before spraying and therefore does not need to run over the sharp edge. Preferably not because it is easier to sand down on the slightly convex surface than on a sharp edge.

quattro_kleuren

Eva Navratilova / quattro kleuren combinaties

De mal delen in twee verschillende kleuren gelcoat spuiten is nu niet meer mogelijk dus een tweekleurige carrosserie is moeilijker te maken maar het kan nog steeds met twee keer spuiten en afplakken.
Speciale lakken als metallic zijn nu juist weer makkelijker te realiseren.

englishSince it is no longer possible to spray two separate mold parts in different colors, a two-tone body is more difficult to make. But it is still possible to mask it and spray two colors.
Special paints like metallic are now easier to make.

quattro_deelnaad

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië – deelnaad bouwen

quattro_deelnaad2

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië – deelnaad bouwen-2

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , | 12 reacties

Een mijlpaal en een nieuwe naam

Door Allert Jacobs
Logo Quattro

Q4W >> Quattro

Een nieuwe naam
De naam Q4W was bedoeld als tijdelijke werktitel.
Het bedenken van een goede naam voor een nieuw model is nooit eenvoudig. Quattro is eigenlijk de beste naam die we hier bedenken kunnen, een automerk gebruikte die naam maar dat is voor ons niet zo belangrijk. Belangrijker is dat Miles Kingsbury hem heeft gebruikt voor zijn vierwieler, dus heb ik een mailtje naar hem gestuurd en hij antwoord dat hij het prima vindt als wij onze vierwieler Quattro gaan noemen.

englishA milestone and a new name
A new name
The name Q4W was intended as a temporary working title.
Coming up with a good name for a new model is never easy. Quattro is actually the best name that we can think of, a car brand has used that name but that is not so important to us. More importantly, Miles Kingsbury has used it for his four-wheeler, so I sent an email to him and he replies that he does not mind if we are going to call our quadricycle Quattro.

Q4W-Quattro_plug1

Foto Eva Navratilova / Quattro plug afmaken

Een mijlpaal
Dat de plug (bijna) klaar is mag een mijlpaal heten want dit is heel veel werk geweest.
Maanden lang heb ik als er maar even tijd voor was op werkdagen en ook ‘s avonds of in het weekeinde geschuurd en geplamuurd in een stoffige donkere ruimte.
De plug is inmiddels zo glad dat hij gespoten kan worden. Het spuiten gebeurt in Roemenië omdat daar een spuitcabine is die ik hier niet heb. Daarna wordt hij nog één keer glad geschuurd en gepolijst daarna kan er een mal gemaakt worden.
Het is nu dan ook tijd voor heel wat anders. Namelijk: het maken van nog meer pluggen en mallen voor de wielkasten, kettingkappen en stoel ;-)

english

Q4W-Quattro_plug_neus

Foto Eva Navratilova / Quattro neus

A milestone
The plug is (almost) ready this can be called a milestone because it was a lot of work.
For a few months I have spend all the time I could spare sanding and filling. On weekdays and also in the evenings and at weekends I sanded and smoothed the plug in a dusty and dark room.
The plug has become so smooth now that it can be sprayed. Spraying is done in Romania because they have a spray booth there. After the painting it will be sanded and polished once more and then the mold will be made.
And now it is time for something completely different.. Namely: making more plugs and molds for the wheel boxes, chain covers and seat ;-)

Q4W-Quattro_plug2

Foto Eva Navratilova / Quattro plug 3/4

De lijnen worden steeds scherper en een bureaulamp geeft het strijklicht dat elk hobbeltje of kuiltje zichtbaar maakt.

englishThe lines are becoming sharper and a desk lamp gives the skimming light that visualizes every bump or dimple.

Q4W - Quattro - 45kg plamuur

Foto Eva Navratilova / Quattro – plamuur

Zo’n 45 kg plamuur is er al op gegaan en ook gedeeltelijk weer af geschuurd.

englishAbout 45kg of filler has been applied and partly sanded off again.

Quattro_plug3

Foto Eva Navratilova / Quattro plug

De scherpe randjes zijn weer wat afgerond omdat het anders te kwetsbaar wordt.

englishThe sharp edges have been rounded a bit otherwise they will be very vulnerable.

Quattro_plug4

Foto Allert Jacobs / Quattro plug afmaken

Quattro-naar-Roemenie

Foto Allert Jacobs / Quattro naar Roemenië

Tot het laatste moment wordt er nog aan de plug geplamuurd.

english Till the last moment I am sanding the plug.

En dan gaat hij in het busje naar Roemenië

englishAnd hen it is loaded in the van that will take it to Romania.

In Roemenië gaan ze meteen aan de slag, nog heel even schuren en dan in de spuitplamuur als voorbereiding op het lakken in hoogglans zwart.

englishIn Romania they start to work right away, a little more sanding and then a filler is sprayed in preparation for painting it gloss black.

Quattro in Roemenie

Foto Jan Wijnen / Quattro in Roemenië

Volgende week wordt de eerste deelnaad voor de mal gebouwd. Na een winter van schijnbaar eindeloos plamuren komt de bouw van de Quattro (even wennen aan de nieuwe naam) in een stroomversnelling, deze zomer gaat de eerste rijden. Misschien kan er met Cycle Vision worden proefgereden.

englishNext week, the first part of the mold split line will be built. After a winter of seemingly endless sanding, building the Quattro (I have to get used to the new name) has gained momentum. This summer the first one will be drivable. Probably a test drive can be made at Cycle Vision.

Quattro in Roemenie2

Foto Jan Wijnen / Quattro in spuit cabine

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , | 26 reacties

Q4W – Het afwerken van de plug – deel 2

Door Allert Jacobs
Q4W - final version headlight

Foto Allert Jacobs

De koplampen zijn in de laatste dagen nog veranderd en naar mijn mening ook verbeterd.
Ik ben er in elk geval tevreden over en nu dan ook begonnen met het maken van de echte linker kant, want tot nog toe is het spiegelen in photoshop gedaan. Dat namaken in spiegelbeeld is een geduld klusje van meten, plamuren en weer wegschuren.

englishFinishing the male mold – part 2

The headlights have changed in the last days and also improved in my opinion.
I am in any case satisfied and now also started making the real left side, because till now the  mirroring has been done in photoshop. Making that mirror copy takes a lot of  measuring, filling and sanding again.

Als eerste moet de glasvezellaag weg geslepen worden omdat de wijzigingen ook aan deze kant tot op het polystyreen gaan.

englishIt starts with cutting away the glass fiber because changes need to be made in the polystyrene.

Q4W - final headlights 2

Foto Allert Jacobs

Daarna moet er weer glasweefsel overheen, hier staat het uit te harden onder de warmte van een gloeilamp.

englishThen it needs to be covered in glass fiber epoxy again, here the  of the resin is seeded up by the heat of a light bulb.

Het vooraanzicht, de linker kant is nog niet helemaal klaar.

englishHere is the front view with the left side not yet finished.

Q4W - headlights front

Foto Allert Jacobs

Een driekwart aanzicht. / A three-quarter view.

Q4W - headlights 3/4

Foto Allert Jacobs

Van achteren is te zien dat de lampen hoger zijn gekomen en de teenruimte voor lange mensen is daarmee toegenomen.

englishLooking from behind you can see that the lights have been raised thus providing more room for tall people’s toes.

Q4W - rear view

Foto Allert Jacobs

De nieuwe hogere lampen belemmeren het zicht niet meer dan de oude deden.

englishThe new lights do not obstruct the visibility any more than the old design did.

Q4W - detail

Foto Allert Jacobs

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 11 reacties

Q4W – Het afwerken van de plug

Door Allert Jacobs
Q4W male mould

Foto Allert Jacobs / male mould

Voordat de plug kan worden afgewerkt met plamuur moet er eerst een paar lagen glasvezel/epoxy om heen zodat het polystyreen niet gaat oplossen in de polyester plamuur en er een stevig slagvast oppervlak ontstaat.

englishFinishing the male mold

Prior to finishing the male mold with filler I will have to wrap it in a few layers of glass fiber and epoxy to prevent the polystyrene from dissolving in the polyester filler and to create a tough surface that will not easily dent at a minor impact.

Het strak maken is veel werk, daardoor is er ook veel tijd om nog eens na te denken.
Als ik toch bezig ben laat ik dan ook gelijk de achterkant iets breder maken.

englishSmoothing the surface takes a lot of time, working on this I also get time to think things over. While I am working on it I might as well make the rear a little wider.

Foto Allert Jacobs / luggage compartment & headlight development

Foto Allert Jacobs / luggage compartment & headlight development

En zijn de koplampen zo wel goed in te bouwen?
Het vlak waarin het gat voor de lampen (B&M Cio) moet komen is wel erg schuin waardoor ze er ver uit komen te steken. Als ik dat nou eens wat meer verticaal plamuur?
En waarom dan niet gelijk ook de vormgeving veranderen, ziet dat er zo beter uit?
Ik denk van wel… of zal ik toch nog iets aan een lijntje of vlakje veranderen?

englishAnd how to get the headlights flush with the body?
The surface in which the hole for the headlights will be cut is very much sloped and the lights will have to protrude through it too much. What if I would use some filler to make it more vertical?
And why not change the design, does it look any better this way?
I think it does … but maybe I should change some line or surface?

q4w-koplampen

Foto Allert Jacobs / headlight development

Ook de rand waarop de bagagedeksel komt te rusten is iets dat geheel met de hand moet worden gevormd.
Er komt een afwatering goot zodat er geen water in de kofferbak kan lopen.
Vanaf elk punt moet het water door het gootje naar het afwater punt beneden lopen. Om dat te controleren gebruik ik een knikker. De knikker op de foto’s rolt van boven naar het afwater punt beneden.

englishThe flange to support the hatch has to be hand made with filler. There will be a drain gully to prevent water from running in to the luggage compartment.
The water needs to run down the drain at the lowest point, I check this using a marble.

q4w-koffer

Foto Allert Jacobs / rear luggage compartment

Alle scherpe randen zullen nog in meerdere of mindere mate afgerond worden, om de vlakken en lijnen goed in de vorm te kunnen schuren en plamuren is het beter ze scherp te laten en pas als laatste af te ronden, zo is veel beter te zien of alles strak en symmetrisch is.

englishAll the sharp edges in the pictures will be rounded to some extend. To be able to check the surfaces and lines it is best to save rounding the edges up to last.

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , | 15 reacties