Snoek003, wheel-well, RO and mirror

By Eva Jacobs

This week we started the production of Snoek No 3 for Matthias König. Our first plan was to make it lighter than the two previous ones. The latest tests have shown that we should stick to the original plan; stiffness above saving extra grams. Matthias chose a RAL colour for his Snoek, which is easier for us to spray-paint and also very lightweight. So we can save a few grams there.

Allert decided to make changes to the rear wheel-well. On the left is a picture with yellow clay – the space, which is not really needed for the wheel, allows the seat to recline further back. And therefore suitable for taller cyclists.
Cardboard in the third photo allows more room for a larger derailleur. The next photo shows the foot hatch. We want to make a different fastening method than bolts – known from, for example, Quattrovelo.

All models of the Snoek arrived on Tuesday at the Romanian factory Velomobileworld. They immediately started making moulds! The photos show work on the upper part of the body. It started with defining a split line and building a temporary wall where the mould parts meet.

For Snoek we have slightly changed the shape and mould of the mirror cone. You can laminate it very lightly and it fits exactly on half a B&M mirror glass. You can place it on each side of the velomobile. This prototype is without paint or gelcoat. But it can be painted in the colour of the body. All in all (incl. tape) it weighs 10 grams.

Geplaatst in developement, roemenie, Snoek | 3 reacties

Snoek verhuisd naar RO

Door Eva Jacobs

In Roemenië wordt een nieuwe set mallen gemaakt, wij houden onze mallen voorlopig hier. We willen hier nog Snoek 3 en 4 lamineren.
We hebben deze week hard gewerkt om alle onderdelen van de Snoek uit glasweefsel te maken. Ze worden maar een keer gebruikt om alle afzaaglijnen en boorgaten over te nemen naar de nieuwe mallen. Glasweefsel is veel goedkoper dan carbon en het lamineert makkelijk en snel. En het moest voor donderdag af.
Wat mooi wit is (boven in de afbeelding) zijn de pluggen (of modelen) van de meeste onderdelen van de Snoek.
We hebben niet alles gestuurd, want niet alles is af. En de achterwielkast – het schelpvormig stuk rechts boven, moeten we nog aanpassen – meer ruimte voor een grotere derailleur kooi maken.

A new set of moulds will be made in Romania, we will keep our moulds here for the time being. We want to laminate Snoek 3 and 4 here.
This week we worked hard to make all parts of the Snoek out of glass fabric. They are only used once to transfer all cutting lines and drill holes to the new moulds. Glass fabric is much cheaper than carbon and it laminates easily and quickly. And it had to be finished before Thursday.
All white products (at the top of the image) are the plugs (or models) of most parts of the Snoek. We have not sent everything, because not everything is finished. And the rear wheel-well – the shell-shaped piece at the top right, we still have to modify – to make more room for a longer derailleur cage.

De plug van de Snoek ging eerst van ons huis naar het bedrijf in Dronten. Daar hebben Allert en Theo alles op een pallet vastgeschroefd en in stevige doos verpakt, net zo als onze velomobielen die naar een klant verweg verstuurd worden. Hopelijk komt alles onbeschadigd aan in Breaza bij Jan Wijnen en zijn velomobiel fabriek.
De vervoerders kwamen een dag eerder dan gepland, op woensdag.

The Snoek plug first went from our house to the company in Dronten. There, Allert and Theo bolted everything to a pallet and packed it in a sturdy box, just like our velomobiles that are sent to a customer far away. Hopefully everything will arrive undamaged in Breaza at Jan Wijnen and his velomobile factory. The carriers arrived a day ahead of schedule, on Wednesday.

Geplaatst in roemenie, Snoek | 3 reacties

De Snoek recensies

Door Eva Jacobs

Afgelopen week zijn er twee recensies over de Snoek verschenen. De eerste is gepubliceerd in het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Human Powered Vehicles – Ligfietsen&. Jos, de auteur van het artikel heeft twee lange testritten gemaakt, een van 220km. Hij heeft een gemiddelde snelheid van 40 km/u behaald over 180 km van de route (de resterende 40 km was een tour met vrienden).

Last week, two reviews about the Snoek appeared. The first was published in the magazine of the Dutch Association for Human Powered Vehicles – Ligfiets&. The author of the article made two long test drives, one of 220km. He has achieved an average speed of 40 kph over 180 km of the route (the remaining 40 km was a tour with friends).

De tweede recensie is de vlog van Sven, de velomobielhandelaar in Noord-Duitsland, velomobile-nord.de. Hij heeft afgelopen vrijdag een proefrit in de Snoek gemaakt bij ons in de buurt.

Bij deze wil ik beide heren voor de positieve woorden over de Snoek bedanken. Dank!

The second review is the vlog of Sven, the velomobile dealer in Northern Germany, velomobile-nord.de. He did a test drive in our area last Friday.

I would like to thank both gentlemen for the positive words about the Snoek. Thank you!

Geplaatst in Snoek | 2 reacties

De Snoek 002

Door Eva Jacobs en Clement

Waarschijnlijk de mooiste beloning die je kan krijgen voor je werk – iemand echt gelukkig te maken. Gisteren is het gelukt. Clement kwam zijn Snoek 002 proefrijden.

Probably the best reward you can get for your work – make someone truly happy. Yesterday it worked out. Clement came to test ride his Snoek 002.

Clement: “Today I had the privilege to ride my Snoek for the first time. It isn’t finished yet, there are adjustments to be done. Then it will be painted.
Despite not being finalized (the hatches were quickly taped) the chain lube being dry and the tire new and underinflated, it was riding faster than my expectations. As a reference, my DF with pants in racing condition averaged 58.5 km/h with 183W during the 1-hour race)
The turning radius is smaller than the DF with pants. For the sharp turns, I don’t need to ride on the grass anymore.
The comfort: Allert has made a new type of suspension with oil dampers and springs. They are very effective and providing a level of comfort that I never experienced before. On the rough asphalt, what a difference.
The Snoek accelerated very easily. Its body is really stiff.”

When looking at the data on the Kettelmeerdijk, I could average 52.5km/h with 165W for 4.6km on a place where there was no wind (I could see that the water was really flat on that spot. The temperature was 7.5°C, the front tire was at 6-7 bar, brand new Continental contact speed with a latex tube.
With the DF with pants, same tire but higher pressure (9-9.5bar), I would have needed about 180-190W.”

“Once my Snoek will be optimized, with a well rolled in drive chain, well enclosed hatches, well rolled in tires, there would be 10-15 W gained.
Once again, the comfort and pleasure of riding the Snoek was totally unexpected; what a great additional benefit.
The 20th of April is my birthday; perhaps it will be ready on that day 😉

Greetings and congratulations to the velomobiel.nl team, you just made a new reference in the velomobile world.

Clement”

Geplaatst in Snoek | 4 reacties

Werk van de afgelopen maand

Door Eva Jacobs

Er is de afgelopen maand niks gepubliceerd. De Snoek voor de klant staat inmiddels op wielen en wordt morgen door de klant getest. Allert is vooral bezig om alle metalen onderdelen te maken en vastleggen in tekeningen. Ik ging verder met spiegel, lampen en naca’s.

Nothing has been published in the past month. The Snoek for the customer is now on the wheels and will be tested by the customer tomorrow. Allert is primarily busy with making all metal parts and define them in drawings. I continued with the mirror, lamps, and nacas.

De hoedenplank is eindelijk klaar en wordt zo eenvoudig mogelijk met tape vastgemaakt.

The parcel shelf is finally finished and will be attached just by tape, as simple as it can be.

Half februari verhuisde Allert de Snoek naar Dronten om aan de metalen onderdelen te werken.

In mid-February, Allert moved the Snoek to Dronten to work on the metal parts.

Voor alle onderdelen heeft Eva technische tekeningen gemaakt.

Eva made technical drawings for all parts.

Op de foto links is het optimale gat voor een voorwiel te zien. De afbeelding rechts toont het minimale gat voor het wiel als je het ook nog wilt kunnen monteren.

The photo on the left shows the optimal hole for a front wheel. The image on the right shows the minimum hole for the wheel if you want to be able to mount it.

Tussendoor heeft Allert een kleine windtunnel naar huis gebracht. En ging daarmee spelen. Daarvan hebben we een filmpje op Youtube gepubliceerd.

In between, Allert has brought home a small wind tunnel. And went to play with that. Of which we have published a video on Youtube.

Hier zijn foto’s van voorbereidingen en het maken van naca in de motorkap voor mogelijke ophanging van meerdere modelen koplampen (zoals B&M iQ-X of Lupine SL AF). Plus aangepaste model van het spiegelkapje.

Here are pictures of preparations and making naca in the hood for possible mounting of different models headlights (e.g. B&M iQ-X of Lupine SL AF). Plus adapted model of the mirror cover.

Sommige mallen moesten wij repareren – luchtbellen.

We had to repair some molds – bubbles.

En voor de lol heeft Eva wat kleuren op de snoek aangebracht. Pas op – het zijn geen RAL-kleuren of officiële autolakken!

And for fun, Eva has applied some colours to the Snoek. Beware – they are not RAL colours or real car paints!

Geplaatst in developement, Snoek | 4 reacties

Krassen

Door Eva Jacobs

We hebben veel krassen gemaakt afgelopen weken. In de mallen. Als we zeker zijn van de vorm en de maat van een product, zetten wij het terug in de mal en trekken het om met een kraspen. Het volgende product kan je snel lang het lijntje afzagen.

We have made a lot of scratches in the past weeks. In the moulds. When we are sure of the shape and size of a product, we put it back in the mould and trace it with a scriber. The next product can be quickly cut along the line.

Allert maakt krassen in de mal van het trompetje – lucht inlaat en stuk voorframe in een. Ook het gat voor het trompetje, druppelvormig serviceluik voor achter derailleur of het voetenluikgat moesten in de mal komen. Dus heeft Allert de Snoek terug in de mal gezet, daarna klomt hij de Snoek er in om paar rondjes met zijn kraspen maken.

Allert scratches the mould of the trumpet – air inlet and piece of front frame in one. The hole for the trumpet, drop-shaped service hatch for the rear derailleur or the foot hatch hole also had to be placed in the mould. So Allert put the Snoek back in the mould, then he climbed the Snoek in to make a few rounds with his scriber.

Hier kan je een andere manier zien hoe je kan aangeven waar men moet gaten zagen. Je maak een zaagmal. Die leg je op de product zelf en dan maak je een lijn met een stift rond het gat. De maat en vorm van de wielgaten heeft Allert bepaald met behulp van de eerste Snoek.

Here you can see another way of indicating where to cut holes. You make a saw-jig. You put that on the product itself and then make a line around the hole with a marker. Allert determined the size and shape of the wheel holes with the help of the first Snoek.

In de laatste fotogalerij van dit blog zie je de achterbrug ophanging aan de wand van de velomobiel body (carbon stukje met aluminium plaatje boven in het midden). Er was een hulpmalletje gemaakt om de ophanging altijd op de juiste plek in de body te lijmen. Aluminium plaatje was met twee schroeven vastgemaakt. Maar na forse testen kwam Allert tot conclusie dat er beter 3 bouten kunnen zijn. En dus moesten wij de plug (model), de mal en uiteindelijk ook de product opnieuw maken.

In the last photo gallery of this blog you can see the swingarm mount on the wall of the velomobile body (carbon piece with aluminum plate in the top center). A jig was made to always glue the mount in the right place in the body. The aluminum plate was attached with two bolts. But after rigorous testing, Allert came to the conclusion that it would be better to have 3 bolts. And so we had to recreate the plug (model), the mould and ultimately the product.

Geplaatst in developement, Snoek | 2 reacties

Quattrovelo on ice

Just weekend fun

Geplaatst in vierwieler | 4 reacties

This morning in Dronten

Door Eva Jacobs

Het komt niet vaak voor dat er in Nederland zoveel sneeuw ligt. In combinatie met extra harde wind krijg je mooie sneeuwduinen, maar ook schone straten.
Eerste schooldag in tweede lockdown in NL kon ik weer naar mijn werk. Een half uur later nadat Allert in zijn Quattrovelo (je kan wielsporen in de sneeuw zien) weg ging, had mijn Quattro een lekke band, dus nam ik de QuestXS …

It is not often that there is so much snow in the Netherlands. In combination with extra strong wind you get beautiful snow drifts, but also clean streets. Finally I could go back to work on the first day of school in the second lock-down in NL. Half an hour later after Allert left in his Quattrovelo (you can see wheel tracks in the snow), my Quattro had a flat tire, so I took the QuestXS …

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Week 4 – Snoek uit de mal

Door Eva Jacobs

26 januari noteerde onze klant als de geboortedag van zijn Snoek. Hij kan niet meer wachten. De Snoek is met doorzichtige gelcoat uitgevoerd. Je kan alle luchtbellen zien wat het gemakkelijk maakt om ze te vullen met plamuur. Later word hij oranje gespoten.

January 26, our customer noted as the day of birth of his Snoek. He can’t wait anymore. De Snoek has now a transparent gelcoat. You can see all the air bubbles, what makes easy to fill them with putty. Later it will be sprayed orange.

De luchtinlaat en het voorste framestuk in één werd ook uit de mal gelost. Op bovenstaande foto’s is het nog niet op maat gezaagd. Een andere klant, nummer twee op de wachtlijst van Snoek, heeft gevraagd om de luchtinlaat uit te rusten met een klep.

The air inlet and front frame piece in one was also released from the mould. In the photos above, it has not yet been cut to size. Another customer, who is number two on the Snoek waiting list, has asked to equip the air inlet with a shutter.

Allert heeft de serie voorveerpoten afgemaakt. Nu nog tekeningen van maken. Hopelijk word de volgende serie al in Roemenie gemaakt.

Allert has completed the series of MacPherson struts. Technical drawings must be done still. Hopefully the next series will already be made in Romania.

Ik had het al twee keer over aanpassingen van de hoedenplankmal die te ingewikkeld is. Op de foto links zie je voorberijding voor een nieuwe eendelige positive mal. Die is inmiddels ook al gelamineerd maar wacht op het afwerken.
Rechts boven is het “pistool” van de Snoek. Het lijkt niet erg meer op een pistool, maar dit naam is overgenomen van hetzelfde framestuk van de Quattrovelo. Dat lijkt meer op een pistool.
Rechts onder zie je voledig afgesloten kettinglijn van de Snoek.

I wrote already twice about adaptions of the parcel shelf mould, which is too complicated. In the photo on the left you see the set-up for a new one-piece positive mould. It has already been laminated but is waiting for finishing. Top right photo is the Snoek’s pistol. It no longer looks like a pistol much, but this name comes from the similar frame piece of the Quattrovelo. That one looks more like a pistol.
At the bottom right you see completely enclosed drive line of the Snoek.

Geplaatst in developement, Snoek | Een reactie plaatsen

Week 3 van 2021

Door Eva Jacobs

Na nog eens nagemeten te hebben waar alle onderdelen van de aandrijving moeten komen hebben we de top er op gelamineerd. Het ziet best onprettig uit. Toch kan je alle plekken door die twee grote gaten (instap en voetenluik) bereiken.

After some measurements where all parts of the drive line should be placed in the body, we laminated the top on the lower part of the body. It looks like quite unpleasant work. Yet you can reach all places through those two large holes (entry and foot hatch).

Voorveerpoten
Allert is begonnen met serie voorveerpoten. Je kan zien dat er twee maten zijn – voor dagelijks gebruik en verlaagde voor een wedstrijd. Van een klant hebben we een setje titanium assen gekregen om die aan te passen en monteren voor zijn Snoek. Deze zijn 15g lichter per stuk dan onze stalen assen. Op de eerste foto zie je ook de achterbrug geplaatst in lasmalletje. Het was altijd een dilema: aluminium of carbon? Beide hebben hun voor en nadelen. Een van de meest opvande is dat een aluminum achterbrug in een serie van 30 stuks ca 1,5 uur werk is. Carbon achterbrug ca 10 uur!

MacPherson struts
Allert started a small series production of MacPherson struts. You can see that there are two sizes – for everyday use and lowered ones for a competition. We received a set of titanium axles from a customer to adept and fit for his Snoek. These are 15g lighter a piece than our steel axles. In the first photo you can also see the swingarm placed in welding mould. It was always a dilemma: aluminum or carbon? Both have their pros and cons. One of the most notable is that an aluminum swingarm in a series of 30 pieces takes about 1.5 hours of work. The carbon swingarm about 10 hours!

Heen en weer
Linksboven zie je het kleine hulpstuk dat bedoeld is om de achterveerpoot ophanging precies in het bovenste deel van de body te lamineren.
Die twee afbeeldingen rechtsboven laten drie productiestappen zien. Wit is de positieve (mannetje) plug of het model. Blauw is de negatieve (vrouwtje) mal en zwart is het positieve product van koolstoflaminaat. Boven is het kettingrolkapje, onder de hoedenplank.
Onderstaande afbeelding links toont het voorstuk van het voorframe. Eerst was het een grote paddenstoel – negatieve mal en positief zwart product. Deze hebben we vervangen (zie oudere blogbericht) door een kleinere trompet onder in de afbeelding. Wit is een positieve plug / model, blauw in het midden is een tweedelige negatieve mal, blauw aan de rechterkant is een positieve eendelige mal waar later (foto rechts onder) een negatief product wordt gelamineerd. Dus het was heen en weer en vice versa

Back and forth
At the top left is that little tool designed to laminate the rear suspension strut attachment exactly into the top part of the body. Those two pictures above right show 3 steps in production. White is the positive (male) plug or model. Blue is the negative (female) mould and black is the positive product from carbon composite. Above is the chain pulley cover, below the parcel shelf.
Picture left below shows the front piece of the front frame. First it was large mushroom shape – negative mould and positive black product. We have replaced this (see older blog post) by a smaller trumpet in the picture below. White is positive plug / model, blue in the middle is two-part negative mould, blue on the right is positive one-part mould where later on (picture right below) a negative product is laminated. So it was back and forth and vice versa …

Twee hulpstukken
Hier boven is een deel van de drive-line – achterste “kettingkap” die ook houder van de achterste kettingrol is. Zo onworpen, dat het alleen op een manier ingelijmd kan worden – past netjes in de kettinggoot en sluit aan de achterwielkast. Het grote gat in het midden is het montage luik voor de kettingrol.
Twee foto’s rechts laten twee hulpstukken zien. De bovenste gaat de achterbrug ophanging op het juiste plek houden gedurende het uitharden van de lijm. De tweede is een boormaletje zodat de as van de kettingrol altijd op het juiste plaats komt en de ketting rol niet scheef zit.
Volgende week: Snoek uit de mal en de lucht inlaat…

Two mounting jigs
Above this is pictured a part of the rear “chain cover” that also holds the rear chain pulley. Designed so that it can only be glued in one way – fits neatly into the chain tunnel and embraces the rear wheel-well. The large hole in the middle is a mounting access for the chain pulley. Two photos on the right show two mounting jigs. The top one will hold the swingarm attachment in place during the adhesive curing process. The second tool is a drilling template. That ensures the axle of the chain pulley is always in the right place and the chain pulley is not skewed.
Next week: Snoek out of the mould and the air inlet …

Geplaatst in developement, Snoek | Een reactie plaatsen