Quattro – Ondertussen in Roemenië

Door Allert Jacobs

De plug is nu twee weken in Roemenië en daar wordt er hard aan gewerkt.
Na het in de spuitplamuur zetten en het uitschuren van de laatste voelbare deukjes is hij hoogglans zwart gespoten. Op deze kleur zie je elke oneffenheid, de zwarte lak is overgespoten met enkele lagen blanke lak zodat er voldoende dikte is om kleine oneffenheden er uit te schuren.
Twee ervaren autospuiters zijn er mee bezig.

quattro_blackpaint2

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië in zwarte lak

englishMeanwhile in Romania

The plug is in Romania for two weeks now, where they work hard to finish it.
After spraying a filler and the sanding of the last perceptible dents it is painted gloss black. With this color you see every bump, the black paint is sprayed with several coats of clear lacquer to build up sufficient thickness to sand down small bumps.
Two experienced car-painters are working on it.

quattro_blackpaint

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië

quattro_blackpaint3

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië

Daarna wordt hij nogmaals geschuurd tot korrel 800 maar niet meer gepolijst, de loswas houdt beter op een niet te glad oppervlak en het is makkelijker om de mal te polijsten.

englishIt is then sanded again to 800 grit but not polished, the mold release wax sticks better on a non-smooth surface and it’s easier to polish the mold.

Dan kan de eerste deelnaad gebouwd worden, het is gelijk de moeilijkste.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de naad over de scherpe rand te laten lopen. Het idee daarachter was dat er een zichtbare deelnaad zou zijn die met de vorm mee zou lopen. De deelnaad zou zichtbaar blijven omdat de carrosserieën kant en klaar in de gelcoat kleur uit de mal zouden komen.
Maar ondertussen is er een wijziging in de productie methode doorgevoerd en worden alle carrosserieën na het lossen uit de mal gespoten met autolak.
De deelnaad kan nu voor het spuiten onzichtbaar worden weggewerkt en hoeft daarom niet meer over de scherpe rand te lopen. Liever niet zelfs want daar is hij juist lastiger weg te plamuren dan op het licht bollende oppervlak.

englishThen the first split surface can be built, it is the most difficult one.
Originally I planned to have the split run along the sharp edge. The idea was that there would be a visible seam that would match the lines in the design. The seam would remain visible because the bodies would come out of the mold already finished with a gelcoat surface.
But in the meantime the production method has changed and all bodies are sprayed with paint after being released from the mold.
The seam can now be sanded down before spraying and therefore does not need to run over the sharp edge. Preferably not because it is easier to sand down on the slightly convex surface than on a sharp edge.

quattro_kleuren

Eva Navratilova / quattro kleuren combinaties

De mal delen in twee verschillende kleuren gelcoat spuiten is nu niet meer mogelijk dus een tweekleurige carrosserie is moeilijker te maken maar het kan nog steeds met twee keer spuiten en afplakken.
Speciale lakken als metallic zijn nu juist weer makkelijker te realiseren.

englishSince it is no longer possible to spray two separate mold parts in different colors, a two-tone body is more difficult to make. But it is still possible to mask it and spray two colors.
Special paints like metallic are now easier to make.

quattro_deelnaad

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië – deelnaad bouwen

quattro_deelnaad2

Foto Jan Wijnen / quattro in Roemenië – deelnaad bouwen-2

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , | 10 reacties

Een mijlpaal en een nieuwe naam

Door Allert Jacobs
Logo Quattro

Q4W >> Quattro

Een nieuwe naam
De naam Q4W was bedoeld als tijdelijke werktitel.
Het bedenken van een goede naam voor een nieuw model is nooit eenvoudig. Quattro is eigenlijk de beste naam die we hier bedenken kunnen, een automerk gebruikte die naam maar dat is voor ons niet zo belangrijk. Belangrijker is dat Miles Kingsbury hem heeft gebruikt voor zijn vierwieler, dus heb ik een mailtje naar hem gestuurd en hij antwoord dat hij het prima vindt als wij onze vierwieler Quattro gaan noemen.

englishA milestone and a new name
A new name
The name Q4W was intended as a temporary working title.
Coming up with a good name for a new model is never easy. Quattro is actually the best name that we can think of, a car brand has used that name but that is not so important to us. More importantly, Miles Kingsbury has used it for his four-wheeler, so I sent an email to him and he replies that he does not mind if we are going to call our quadricycle Quattro.

Q4W-Quattro_plug1

Foto Eva Navratilova / Quattro plug afmaken

Een mijlpaal
Dat de plug (bijna) klaar is mag een mijlpaal heten want dit is heel veel werk geweest.
Maanden lang heb ik als er maar even tijd voor was op werkdagen en ook ‘s avonds of in het weekeinde geschuurd en geplamuurd in een stoffige donkere ruimte.
De plug is inmiddels zo glad dat hij gespoten kan worden. Het spuiten gebeurt in Roemenië omdat daar een spuitcabine is die ik hier niet heb. Daarna wordt hij nog één keer glad geschuurd en gepolijst daarna kan er een mal gemaakt worden.
Het is nu dan ook tijd voor heel wat anders. Namelijk: het maken van nog meer pluggen en mallen voor de wielkasten, kettingkappen en stoel ;-)

english

Q4W-Quattro_plug_neus

Foto Eva Navratilova / Quattro neus

A milestone
The plug is (almost) ready this can be called a milestone because it was a lot of work.
For a few months I have spend all the time I could spare sanding and filling. On weekdays and also in the evenings and at weekends I sanded and smoothed the plug in a dusty and dark room.
The plug has become so smooth now that it can be sprayed. Spraying is done in Romania because they have a spray booth there. After the painting it will be sanded and polished once more and then the mold will be made.
And now it is time for something completely different.. Namely: making more plugs and molds for the wheel boxes, chain covers and seat ;-)

Q4W-Quattro_plug2

Foto Eva Navratilova / Quattro plug 3/4

De lijnen worden steeds scherper en een bureaulamp geeft het strijklicht dat elk hobbeltje of kuiltje zichtbaar maakt.

englishThe lines are becoming sharper and a desk lamp gives the skimming light that visualizes every bump or dimple.

Q4W - Quattro - 45kg plamuur

Foto Eva Navratilova / Quattro – plamuur

Zo’n 45 kg plamuur is er al op gegaan en ook gedeeltelijk weer af geschuurd.

englishAbout 45kg of filler has been applied and partly sanded off again.

Quattro_plug3

Foto Eva Navratilova / Quattro plug

De scherpe randjes zijn weer wat afgerond omdat het anders te kwetsbaar wordt.

englishThe sharp edges have been rounded a bit otherwise they will be very vulnerable.

Quattro_plug4

Foto Allert Jacobs / Quattro plug afmaken

Quattro-naar-Roemenie

Foto Allert Jacobs / Quattro naar Roemenië

Tot het laatste moment wordt er nog aan de plug geplamuurd.

english Till the last moment I am sanding the plug.

En dan gaat hij in het busje naar Roemenië

englishAnd hen it is loaded in the van that will take it to Romania.

In Roemenië gaan ze meteen aan de slag, nog heel even schuren en dan in de spuitplamuur als voorbereiding op het lakken in hoogglans zwart.

englishIn Romania they start to work right away, a little more sanding and then a filler is sprayed in preparation for painting it gloss black.

Quattro in Roemenie

Foto Jan Wijnen / Quattro in Roemenië

Volgende week wordt de eerste deelnaad voor de mal gebouwd. Na een winter van schijnbaar eindeloos plamuren komt de bouw van de Quattro (even wennen aan de nieuwe naam) in een stroomversnelling, deze zomer gaat de eerste rijden. Misschien kan er met Cycle Vision worden proefgereden.

englishNext week, the first part of the mold split line will be built. After a winter of seemingly endless sanding, building the Quattro (I have to get used to the new name) has gained momentum. This summer the first one will be drivable. Probably a test drive can be made at Cycle Vision.

Quattro in Roemenie2

Foto Jan Wijnen / Quattro in spuit cabine

Geplaatst in roemenie, vierwieler | Tags: , , , , , , , , , | 24 reacties

Q4W – Het afwerken van de plug – deel 2

Door Allert Jacobs
Q4W - final version headlight

Foto Allert Jacobs

De koplampen zijn in de laatste dagen nog veranderd en naar mijn mening ook verbeterd.
Ik ben er in elk geval tevreden over en nu dan ook begonnen met het maken van de echte linker kant, want tot nog toe is het spiegelen in photoshop gedaan. Dat namaken in spiegelbeeld is een geduld klusje van meten, plamuren en weer wegschuren.

englishFinishing the male mold – part 2

The headlights have changed in the last days and also improved in my opinion.
I am in any case satisfied and now also started making the real left side, because till now the  mirroring has been done in photoshop. Making that mirror copy takes a lot of  measuring, filling and sanding again.

Als eerste moet de glasvezellaag weg geslepen worden omdat de wijzigingen ook aan deze kant tot op het polystyreen gaan.

englishIt starts with cutting away the glass fiber because changes need to be made in the polystyrene.

Q4W - final headlights 2

Foto Allert Jacobs

Daarna moet er weer glasweefsel overheen, hier staat het uit te harden onder de warmte van een gloeilamp.

englishThen it needs to be covered in glass fiber epoxy again, here the  of the resin is seeded up by the heat of a light bulb.

Het vooraanzicht, de linker kant is nog niet helemaal klaar.

englishHere is the front view with the left side not yet finished.

Q4W - headlights front

Foto Allert Jacobs

Een driekwart aanzicht. / A three-quarter view.

Q4W - headlights 3/4

Foto Allert Jacobs

Van achteren is te zien dat de lampen hoger zijn gekomen en de teenruimte voor lange mensen is daarmee toegenomen.

englishLooking from behind you can see that the lights have been raised thus providing more room for tall people’s toes.

Q4W - rear view

Foto Allert Jacobs

De nieuwe hogere lampen belemmeren het zicht niet meer dan de oude deden.

englishThe new lights do not obstruct the visibility any more than the old design did.

Q4W - detail

Foto Allert Jacobs

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 11 reacties

Q4W – Het afwerken van de plug

Door Allert Jacobs
Q4W male mould

Foto Allert Jacobs / male mould

Voordat de plug kan worden afgewerkt met plamuur moet er eerst een paar lagen glasvezel/epoxy om heen zodat het polystyreen niet gaat oplossen in de polyester plamuur en er een stevig slagvast oppervlak ontstaat.

englishFinishing the male mold

Prior to finishing the male mold with filler I will have to wrap it in a few layers of glass fiber and epoxy to prevent the polystyrene from dissolving in the polyester filler and to create a tough surface that will not easily dent at a minor impact.

Het strak maken is veel werk, daardoor is er ook veel tijd om nog eens na te denken.
Als ik toch bezig ben laat ik dan ook gelijk de achterkant iets breder maken.

englishSmoothing the surface takes a lot of time, working on this I also get time to think things over. While I am working on it I might as well make the rear a little wider.

Foto Allert Jacobs / luggage compartment & headlight development

Foto Allert Jacobs / luggage compartment & headlight development

En zijn de koplampen zo wel goed in te bouwen?
Het vlak waarin het gat voor de lampen (B&M Cio) moet komen is wel erg schuin waardoor ze er ver uit komen te steken. Als ik dat nou eens wat meer verticaal plamuur?
En waarom dan niet gelijk ook de vormgeving veranderen, ziet dat er zo beter uit?
Ik denk van wel… of zal ik toch nog iets aan een lijntje of vlakje veranderen?

englishAnd how to get the headlights flush with the body?
The surface in which the hole for the headlights will be cut is very much sloped and the lights will have to protrude through it too much. What if I would use some filler to make it more vertical?
And why not change the design, does it look any better this way?
I think it does … but maybe I should change some line or surface?

q4w-koplampen

Foto Allert Jacobs / headlight development

Ook de rand waarop de bagagedeksel komt te rusten is iets dat geheel met de hand moet worden gevormd.
Er komt een afwatering goot zodat er geen water in de kofferbak kan lopen.
Vanaf elk punt moet het water door het gootje naar het afwater punt beneden lopen. Om dat te controleren gebruik ik een knikker. De knikker op de foto’s rolt van boven naar het afwater punt beneden.

englishThe flange to support the hatch has to be hand made with filler. There will be a drain gully to prevent water from running in to the luggage compartment.
The water needs to run down the drain at the lowest point, I check this using a marble.

q4w-koffer

Foto Allert Jacobs / rear luggage compartment

Alle scherpe randen zullen nog in meerdere of mindere mate afgerond worden, om de vlakken en lijnen goed in de vorm te kunnen schuren en plamuren is het beter ze scherp te laten en pas als laatste af te ronden, zo is veel beter te zien of alles strak en symmetrisch is.

englishAll the sharp edges in the pictures will be rounded to some extend. To be able to check the surfaces and lines it is best to save rounding the edges up to last.

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , | 15 reacties

Een houten tweezitter met vier wielen

houten 4wieler tweesiter

Foto Nico van Baar

Afgelopen vrijdag kwam Nico van Baar bij ons langs om zijn nieuwste creatie te laten zien. Na zijn houten solo Quest heeft hij nu een houten tweezitter gemaakt.
Het is een vierwieler met een aandrijving zoals ook bij de DouQuest is toegepast.

englishA wooden twoseater with four wheels

Last Friday Nico van Baar dropped by to show his latest creation. His first wood project was the wooden Quest, now he has made a wooden twoseater.
The four wheeler has a drive-line similar to that of the DuoQuest.

houten 4wieler

Foto Nico van Baar

De tweezitter heeft een geheel eigen model met de hoofden binnen en een grote ruit. De ruit is van polycarbonaat gemaakt maar de vorm van de sponning is zodanig dat er een glazen ruit van een driewielig Piaggio autootje in past.
De fiets techniek is van de Quest, beide rijders hebben een eigen aandrijflijn, ze drijven elk één van de twee 26 inch achterwielen aan. Alleen de linker rijder heeft een stuur en een elektrische hulpmotor, met hulp van deze motor zijn snelheden van meer dan 40 km/u gemakkelijk te rijden. De voorwielen worden geremd met twee 90 mm SA trommels.
Er is verlichting ingebouwd met rem en knipperlichten.
De houten carrosserie is door Nico gebouwd, het kunststof en metaal werk is door Sacha Knoop gedaan.

englishThe twoseater has a unique design with the heads in and a big windscreen. The windscreen is made of polycarbonate but can be replaced by a glass windscreen of a Piaggio three wheeled car.
The bicycle technique is the same as the Quest, both riders have their own drive-line, they both drive one of the 26 inch rear wheels. The rider on the left side has a steer and a electric motor, with the help of this motor the vehicle can easily be accelerated to speeds over 40 km/h. The front wheels are equipped with 90 mm SA drum breakes.
There is a light system with indicators and break light.
The wooden body is made by Nico and the grp and metal work is made by Sacha Knoop.

Foto Nico van Baar

Foto Nico van Baar

Hieronder enkele gegevens:

Lengte 335 cm, breedte 110 cm, hoogte 103 cm
Motor: Impulse 350 watt, accu Kalkhof derbycycle, 36 volt, 612 Wh, 17 Ah
Zonnepaneel: Solbian sunpower 64 Wp, gewicht ca 800 gram
Gewicht inclusief accu ongeveer: 70 kg
Duur van het project: van idee tot het einde ca 2,5  jaar

En verder moeten de foto’s voor zich spreken.

englishHere are some specs:

Length 335 cm, width 110 cm, height 103 cm
Motor: Impulse 350 watt, battery Kalkhof derbycycle 36 volt, 612 Wh, 17 Ah
Solar panel: Solbian sunpower 64 Wp, weight ca 800 gram
Weight including battery approximately: 70 kg
Duration of the whole project from initial idea to finished product approximately 2,5 years

Enjoy the  pictures below:

Foto Nico van Baar

Foto Nico van Baar

Foto Nicoo van Baar

Foto Nicoo van Baar

Foto Nico van Baar

Foto Nico van Baar

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Foto Allert Jacobs

Zoek de drie vierwielers ;-) / Find the three fourwheelrs ;-)

Zoek de drie vierwielers ;-) / Find the three fourwheelrs ;-)

Geplaatst in Uncategorized, vierwieler | 10 reacties

Q4W – Achtervering aangepast

Door Allert Jacobs

video thumbnailDe achtervering zoals te zien in het filmpje van een eerder bericht functioneert goed. Er zijn echter een paar zaken die niet optimaal zijn. Natuurlijk moeten er degelijke draaipunten gemaakt worden met (glij)lagers en de gebogen stukjes spaak vervangen door stangetjes.
Maar dan blijft het toch nog steeds een vrij complex geheel met veel bewegende delen dat niet heel gemakkelijk toegankelijk is daar onder de achteras die straks ook nog in een kast ingebouwd zal worden.
Het zou mooi zijn als dat eenvoudiger kan.
Het meest eenvoudige is het om de balgen direct op de as te plaatsen, ik heb dit geprobeerd en dat werkt prima, alleen is er dan geen hefboom van 1:2 meer waardoor de veerweg is gehalveerd t.o.v. de oorspronkelijke situatie. De balgen kunnen echter gewoon op de halve druk gezet worden waardoor de vering niet stugger wordt met de halve veerweg, dat gaat goed en zonder doorslaan door het sterk progressieve karakter van de luchtvering. Maar het comfort heeft er naar mijn smaakt te veel onder te lijden.

englishRear suspension redesigned

The rear suspension as seen in the movie of this previous message works properly. However, there are a few things that are not optimal. Of course, there must be proper pivot points made ​​with (plain) bearings and the curved pieces of spoke have to be replaced by rods.
But it still is a fairly complex construction with many moving parts and it is is not very easily accessible placed under the rear axle which will also be built into a box.
It would be nice if that can be simplified.
The simplest is to mount the bellows directly on the axle, I tried this and it works fine, but there is not the leverage from 1: 2 anymore so the suspension travel is halved compared to the original situation. The bellows can be simply inflated to half the pressure therefor the suspension will not be stiffer but with half the suspension travel. Because of the progressive nature of the air suspension that works without bottoming out. But the comfort suffers too much to my taste.

luchtbalgen1De eenvoudigste manier om de veerweg te verdubbelen is andere balgen monteren. Maar de gebruikte balgen zijn zeer klein en licht, een type met een twee maal langere veerweg is te groot en zwaar, dan kan je beter twee kleintjes op elkaar zetten.
Ik heb dat geprobeerd maar helaas het werkt niet, de balgen rollen zich niet meer netjes op maar de toren vouwt dubbel.

englishThe easiest way to double the suspension travel is to mount another type of bellow. But the bellows used are very small and light, a type with a twice longer travel is too big and heavy, you may better  put two more small ones on top of each other.
I tried that but unfortunately it does not work, the bellows do not roll up neatly but the tower folds in half.

luchtbalgen2Dan weer terug naar de hefboom van ongeveer 1:2. Deze keer door de bovenste arm en stangkop te vervangen door een steviger uitvoering en de balg er bovenop te plaatsen. Dit is eenvoudiger dan het oorspronkelijke systeem en de balgen zijn heel goed bereikbaar. Maar er ontstaat een kantelmoment doordat de balg boven de lijn door de draaipunten is geplaatst, hierdoor wordt de arm getordeerd en die kracht moet worden opgevangen door het voorste scharnierpunt. Dat is niet ideaal.

englishThen back to the lever of about 1: 2. This time by replacing the upper arm by a more robust one and the bellows on top of them. This way it is more simple than the original setup and the bellows are very easily accessible. However, there occurs a tilting moment because the bellows is positioned above the line through the pivot points, the arm is thereby twisted and this force must be absorbed by the forward pivot point. This is not ideal.

luchtbalgen3Als de balg onder de draaipunten geplaatst kan worden is het kantel probleem verholpen. Om dit te kunnen doen is een anders gevormde arm nodig.
Nu werkt het goed, het is nog steeds eenvoudiger dan de oorspronkelijke opzet en zeker beter bereikbaar. Met de balgen opgepompt tot 4 bar geeft het een comfortabel veergedrag voor mijn gewicht en ze mogen tot 8 bar opgepompt worden als er meer gewicht op moet rusten.

englishIf the bellows can be placed under the pivot points the twisting problem is solved.  In order to do this a differently formed arm is needed.
Now it works well, it’s still more simple than the original setup and certainly more accessible. With the bellows inflated to 4 bar it gives a comfortable spring behavior for my weight and the bellows can be inflated to 8 bar when more weight should rest on.

luchtbalgen4Ondertussen heb ik ook de plaatsing van de scharnierpunten geoptimaliseerd. De plaats van deze punten bepaalt of de achtervering wordt ingedrukt door de kettingkracht. Dit geeft een pogo effect vooral wanneer er berg op gereden wordt en het koppel op de ketting maximaal is; de vering gaat dan ritmisch mee bewegen op de cadans van de pedalen.
Het testen of het effect aanwezig is gaat niet zo gemakkelijk op een helling in de vlakke polder. Maar door de fiets aan de vaste wereld te binden ter hoogte van het zwaartepunt kan het ook getest worden.

englishMeanwhile, I have optimized the placing of the pivot points, The position of these points determines whether or not the rear suspension is pressed by the chain force. This can give a pogo effect especially when riding uphill, while the torque on the chain is maximum the suspension moves rhythmically with the pedaling rate.
To test whether the effect is present is not isn’t easy to do in this flat area. However, by attaching the bicycle to the fixed world at the height of its center of gravity it can also be tested.

luchtbalgen testBen ik nu de eerste die op het idee komt om luchtbalgen te gebruiken voor de vering van een fiets?
Nee, ik vond deze pagina.
En er is nog veel meer te lezen op Autospeed, de auteur gaat verder en maakt een verbeterde versie en gaat uiteindelijk in deel 8 en 9 experimenteren met water: een hydro pneumatische vering zoals Citroën dat heeft gemaakt.
Onderaan deze pagina nog een aantal links naar uitleg over begrippen in de vering en besturing van meer sporige voertuigen.
Enfin, voor de geïnteresseerde lezer is op Autospeed heel veel te vinden.
Wellicht ga ik nog eens experimenteren met water/lucht vering, maar nu nog niet. Eerst moet de Q4W klaar zijn.

englishAm I the first to come up with the idea to use air sleeve springs for the suspension of a bike?
No, I found this page.
And there is to read a lot more to read on Auto Speed, the author goes on and makes an improved version and eventually in part 8 and 9 he starts experimenting with water: a hydropneumatic suspension system like Citroën has made it.
At the bottom of this page there are some links to explanations of concepts in the suspension and steering of multi-track vehicles.
Anyway, for the interested reader there is a lot of interesting stuff to to be found on Autospeed.
Maybe I’m going to experiment with water/air suspension some day, but not yet. First the Q4W has to be finished.

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , | 6 reacties

Q4W- De bagage deksel en kantellijn

Door Allert Jacobs
bagage deksel

De bagage deksel – PS schuim / foro Allert Jacobs

De deksel van de bagagebak moet eerst gemaakt worden, daarna kan het gat in de grote plug precies pas naar de deksel gemaakt worden. Er komt een rand waarop hij sluit, die rand zorgt ook voor de afwatering zodat er geen water in de body zal lopen.
Ik heb het deel van de body waaruit de deksel gemaakt gaat worden apart laten frezen, maar er moet nog wel wat aan gebeuren.

englishThe luggage hatch

The hatch of the luggage compartment has to be made before the hole in the body can be made to match the hatch.
It will rest on a slot with a groove to to prevent any water from getting in to the body.
The part of the body that the hatch will be made of has been milled separately but it needs some work.

bagage deksel 03

De bagage deksel – plamuren / foto Allert Jacobs

Door het digitaal doorsnijden van de plug in en het spiegelen van één helft is de staart en bagagedeksel iets smaller uitgevallen dan bij het 1:5 modelletje. Ik wil dat de stroomlijn achter het hoofd weer breder en hoger wordt; dat wordt dus handwerk.
Ik heb er eerst wat extra polystyreen schuim er tegen aan geplakt en daarna glasweefsel met epoxy. Hierna kan er met polyesterplamuur gewerkt worden om hem glad te maken (het schuim lost op in polyester). Uiteindelijk zie ik dat ik hem toch wat te hoog gemaakt heb en zaag ik er weer een stuk tussen uit. Het puntje, zoals bij het modelletje, is verdwenen om plaats te maken voor een verticaal vlak waarin een aantal achter- en remlicht leds geplaatst kunnen worden.

bagage deksel 02

De bagage deksel – bijgewerkt / foto Allert Jacobs

Na veel kijken en plamuren ben ik tevreden met de vorm en kan hij afgewerkt worden met een laag spuitplamuur voordat hij gelakt en gepolijst wordt.

englishBecause the model has been digitally cut in two and then mirrored the tail and hatch are somewhat more narrow then the 1:5 model is. I want the bulge behind the head to be wider and higher that means it needs some manual labor.
I’ve started by adding some polystyrene foam and then covered the whole thing with a layer of glass fiber and epoxy after that I can use polyester filler to finish it (the polystyrene foam dissolves in polyester filler).

q4w plug

De Q4W – plug – bagage ruimte / foto Allert Jacobs

Finally I decide I’ve made it too high and cut out a layer to lower it. The pointed tail like the one on the scale model has been cut of to create a flat and vertical surface that will accommodate the tail and brake light led’s.
After a long time of smoothing and remodeling it I am pleased with the shape and cover it with sprayable filler after which it can be spray painted, sanded and polished.

Gespoten deksel

Gespoten deksel / foto Allert Jacobs

deksel 05

Allert is aan het schuren – Q4W / foto Eva Navratilova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantellijn
De kantellijn van een driewieler bepaald door zijn driehoekige vorm in grote mate de plaats waar het zwaartepunt van het voertuig moet liggen.
Door de grootste massa (de rijder) tussen de voorwielen te plaatsen bereik je de maximale (bocht)stabiliteit. Maar daarmee verminder je het gewicht dat op het achterwiel rust en verlies je grip. Dit merk je het meest in moeilijke situaties zoals op een steile helling of bij gladheid. In een extreem geval kan je, zeker in combinatie met een hoog zwaartepunt het achterwiel los van de grond remmen.
Plaats je het zwaartepunt verder naar achteren dan verlies je aan (bocht)stabiliteit.
Bij de meeste driewielers met twee voorwielen komt men als compromis op een gewicht verdeling tussen voor en achteras uit van 66% voor en 34% achter.
Bij een vierwieler hoef je hierin geen compromissen te sluiten en kun je het zwaartepunt daar leggen waar het de beste rijeigenschappen geeft.

Q4W en Quest kantellijn

Q4W en Quest kantellijn
/ tekening Eva Navratilova

q4w en quest tekening

Schema – gewicht op achterwiel / tekening Eva Navratilova

  • Meer gewicht op de (aangedreven) achterwielen geeft betere tractie.
  • Meer gewicht op de achteras maakt een achterrem effectiever en veiliger.
  • Minder gewicht op de vooras belast de voorwielen minder in de bochten. Het achterwiel van een driewieler gaat het overhellen van de carrosserie niet tegen, slechts één voorwiel en vering doen dat werk. Bij een vierwieler doen een voor én een achterwiel dat.
  • Het plaatsen van bagage tussen de achterwielen op de bodem verlaagt het zwaartepunt en verhoogt daarmee de stabiliteit. Bij een driewieler zul je eerder de bagage hoger moet plaatsen waardoor de stabiliteit afneemt.
  • Een 50/50 verdeling wordt veelal gezien als optimaal voor de rijeigenschappen, maar er moet rekening worden gehouden met bagage die vooral op de achteras zal rusten en daarom is een 44% van het gewicht op de achteras met rijder maar zonder bagage een mooie verdeling.

De (bocht)stabiliteit die een vierwieler kan bieden zul je zelden ten volle benutten als je normaal rijdt, meestal zul je een bocht niet sneller nemen dan met een driewieler.
Maar dan zul je met een driewieler veel dichter bij de grens rijden en in een onverwachte situatie waarbij een snelle stuurcorrectie het verschil kan maken tussen een ongeluk krijgen of het voorkomen, ben je met de stabiliteit van een vierwieler gewoon beter af.

englishThe tilting line

The triangular shape of the three wheelers tilting line determines to a large extent the place where the center of gravity of the vehicle must be.
By placing the greatest mass (the driver) between the front wheels, you reach the maximum (cornering) stability. But thus you reduce the weight on the rear axle and lose grip. You will notice this most in difficult situations such as on a steep incline or a slippery road. In an extreme case you can, especially in combination with a high center of gravity lift the rear wheel off the ground when breaking heavily.
If you place your center of gravity further back you lose (cornering) stability.
In most tricycles designs with two front wheels this leads to a compromise in weight distribution between front and rear of 2/3 front and 1/3 for the rear.
In a four-wheeler design, you don’t have to compromise on this and you can focus on placing the center of gravity there where it gives the best handling characteristics.

  • More weight on the (driven) rear wheels gives better traction.
  • More weight on the rear axle makes a rear brake more effective and save.
  • Less weight on the front axle reduces load on the front wheels when cornering. The rear wheel of tricycle does not resist body roll, the resistance to body roll comes from only one front wheel and suspension. In a four-wheeler design one front and one rear wheel/suspension do that job.
  • Placing luggage between the rear wheels on the floor lowers the center of gravity and increases stability. With a trike you are more likely to place the luggage higher and the stability decreases.
  • A 50/50 distribution is often seen as optimal for handling, but it should be taken into account that the luggage will mainly rest on the rear axle and therefore a 44% of the weight on the rear axle with a rider and no luggage seems to be a well balanced distribution.

The (cornering) stability that a four-wheeler can provide you with, will rarely be used at normal driving, in general you do not take a turn faster than a tricycle.
But with a tricycle you drive much closer to the edge and in an unexpected situation where a quick steering correction can make the difference between having an accident or preventing one, you are simply better off with the stability of a four-wheeler.

Geplaatst in vierwieler | Tags: , , , , , , , , , , , , | 10 reacties